ВИЗИЯ

Като висококачествен производител на хидравлика, чрез изделия, услуги и решения, проектирани с грижа за околната среда и стремеж за иновации, Serta ще внесе стойност и сигурност на световния пазар.

МИСИЯ

Специалистът в хидравличните решения от световен мащаб

ЦЕННОСТИ

Призванието на Serta се изразява в ценностите:

Печалба,
Амбиция,
Удовлетворяване,
Безопасност,
Иновации,
Оптимизъм,
Упоритост

История

Нашето призвание : Да бъдем специализираният и незаменим партньор на международно ниво в областта на мобилното оборудване.

Cool Timeline

2018
Mar 23

2015г. – Силата, акостирала от запад

2015г. – Силата, акостирала от запад

MAT Holdings, американска мултинационална компания, придобива Serta, позволявайки ѝ да развие своя международен обхват за по-добро адаптиране спрямо нарастващото търсене на пазара за цилиндри.

Mar 23

2000-та година – Семейството се увеличава

2000-та година – Семейството се увеличава

За да направи международното си присъствие по-стабилно, СЕРТА придобива фирма Пневматика (в България) и през 2003г. създава Пневматика- СЕРТА. Впоследствие, през 2011г. открива търговски офис в Шанхай (Китай), а през 2015г. в Дрезден (Германия). Serta навлиза в етап на ускоряване на индустриалната си ефективност (SMED, 5S, lean…)

Mar 23

90-те години – Призив от далечни земи

90-те години – Призив от далечни земи

Френският пазар вече не е достатъчен за удовлетворяване на групата от Ванде, която ориентира своя курс към международни територии, с клиенти от Германия, Америка и др…

Mar 23

80-те години – Хидравличната сила

80-те години – Хидравличната сила

Силата на хидравликата се налага в селскостопанския сектор, навлизащ в период на пълна промяна ! Вече не става дума само за удовлетворяване потребностите на клиента, а за тяхното предвиждане, чрез по-тясно сътрудничество с производителите в ранните етапи на проектите. Това е и периодът за съвместен обмен на ноу-хау с другите промишлени браншове : пътно строителство, повдигаща техника.

Mar 23

2017г. – Към завладяване на изтока

2017г. – Към завладяване на изтока

За да съпътства своите китайски клиенти и разшири производствените си капацитети, Serta открива завод в Китай, в близост до Шанхай. Serta е предприятие, движено от неизменни във времето човешки ценности, съхранени и предавани, които продължават да го водят напред.

Mar 23

Юни 1971 – Основаване и първи корени

Юни 1971 – Основаване и първи корени

Жак Одюро полага основите на Serta, за да удовлетвори потребностите на семейното предприятие. Производител на селскостопански машини, фирмата бързо се развива, за да се нареди до вече утвърдените на пазара.

Mar 23

1977 – Първи творчески стъпки

1977 – Първи творчески стъпки

Създаването на конструктивен отдел позволява на Serta да утвърди призванието си да проектира хидравлични цилиндри. Успоредно с производството, предприятието вече може да създава и предлага решения “по специфично задание ”.