MAT Holdings, американска мултинационална компания, придобива Serta, позволявайки ѝ да развие своя международен обхват за по-добро адаптиране спрямо нарастващото търсене на пазара за цилиндри.