За да направи международното си присъствие по-стабилно, СЕРТА придобива фирма Пневматика (в България) и през 2003г. създава Пневматика- СЕРТА.
Впоследствие, през 2011г. открива търговски офис в Шанхай (Китай), а през 2015г. в Дрезден (Германия).

Serta навлиза в етап на ускоряване на индустриалната си ефективност

(SMED, 5S, lean…)