Силата на хидравликата се налага в селскостопанския сектор, навлизащ в период на пълна промяна !

Вече не става дума само за удовлетворяване потребностите на клиента, а за тяхното предвиждане, чрез по-тясно сътрудничество с производителите в ранните етапи на проектите. Това е и периодът за съвместен обмен на ноу-хау с другите промишлени браншове : пътно строителство, повдигаща техника.