Френският пазар вече не е достатъчен за удовлетворяване на групата от Ванде, която ориентира своя курс към международни територии, с клиенти от Германия, Америка и др…