Serta Group

 

Постоянното развитие на глобалните компетентности трябва да стои като приоритет за всички и свобода за всеки отделен човек, защото именно Човекът е ключът за нашия успех. Целта е да внесем смисъл в работата на всеки, извеждайки на преден план комуникацията, изслушването, уважението на другия и диалога.

Всички тези елементи благоприятстват добър екипен дух, както и оптимален климат на доверие.

Serta по света

Serta Group е представена в цял свят

Serta Group

2018 в няколко цифри

0

цилиндъра / година

0

M€ оборот

0

служители общо

0

локации в света