Нашата политика за човешки ресурси

zoom sur le contrôle qualité de serta

Източникът, от който Serta черпи своята сила, са нейните служители, които ежедневно влагат личния си принос за развитието на компанията.

Ето защо предприятието поставя специален акцент върху грижата за своите екипи : практикуване на софрология, упражнения за загряване преди започване на работа, ежегодни инвестиции за подобряване на ергомичността и безопасността, месечни обеди с приятелски беседи в компанията на нашия Президент…

Serta обръща особено внимание на спокойствието на своите служители по време на работния процес. Затова прави анкети за Качеството на Живот на Работното място.

За достигане на индустриалната ефективност, очаквана от нашите клиенти и партньори, имаме управление, чиято философия се гради върху поощряване на участието, а това дава възможността на всеки да изпълнява спокойно професията си :

Участие в проекти за структуриране lean, предложения за подобрение

Качество на живот по време на работа

Повишаване отговорността на екипите

Включване на работещите