Преместване

Независимо от вашето съоръжение : повдигач с телескопична стрела, различни видове вилични кари, високоповдигачи, транспалетни колички…

опитът на SERTA в конструирането и производството на хидравлични цилиндри, позволяващи прецизност, бързина и всичко това на голяма височина и в среда на значителни натоварвания, е признат от множество лидери на пазара.

Цилиндър с хидростанция (powerpack)
Цилиндър с акумулатор

Технически решения, съобразени с изискванията на съответната сфера на дейност:

  • Еднодействащи хидравлични цилиндри за приложения, свързани с вертикално преместване.
  • Система за херметичностс нисък коефициент на триене за осигуряване на висока прецизност при позициониране, увеличаване на ефективността и стабилността на хидравличния цилиндър.
  • Кухи пръти за хидравлично захранване през пръта и намаляване на теглото
  • Вътрешна обработка на тръбите чрез карбонитриране (Oxynit) за специфични приложения на двойнодействащи цилиндри
  • Демпфери за ход, осигуряващи постоянно, настройващо се или постъпателно демпфериране
  • Аварийни клапани за защита при скъсване на маркуч.
  • Функция за оползотворяване на енергия : акумулатори.

Цилиндър с функция за повдигане

Примери за приложения

null