Пътно строителство и изграждане на инфраструктура

Независимо от вашето съоръжение – повдигач с телескопична мачта, минибагер, товарач, повдигаща платформа, сондажна машина… експертното ниво на Серта в конструирането и производството на хидравлични цилиндри, устойчиви на значителни механични натоварвания, характерни за пътното строителство и изграждането на инфраструктура, е признато от много лидери на пазара.

Цилиндър с анкерно закрепен затвор

Технически решения, адаптирани към изискванията за съответната сфера на дейност :

  • Хидравлични цилиндри с анкерно закрепване за гарантиране на устойчивост при пикове на налягане,
  • Фрикционно заваряване на ушите за осигуряване на съединение с голяма издръжливост и отлична якост на умора.
  • Системи за херметичност и направляване – солидни и позволяващи експлоатация на изделията в  запрашена работна среда, пясък и др., издържащи на много големи радиални натоварвания и пикове на налягане.
  • Системи за херметичност с много ниска вътрешна пропускливост, които, съчетани с елементи за сигурност от типа на клапани за разтоварване/уравновесяване или обратни клапани, позволяват както поддържане на машината в дадено положение, така и задържане на налягането.
  • Линейни датчици  за безопасността на машината и автоматизиране на повтарящи се задачи,
  • Демпфери за ход – осигуряващи постоянно, настройващо се или постъпателно демпфериране,
  • Кухи прътиза захранване на цилиндъра през пръта
  • Покритие на пръта, съобразено с вашите работни условия (карбонитриране, закаляване чрез ток с висока честота)

Примери за приложения

null