Други сектори на дейност

Цилиндър oxynit

Благодарение на развитата си мощност, дълъг живот и надеждност, цилиндрите на Serta намират приложение в многобройни сфери на дейност :

  • транспорт (съоръжения за летищна, железопътна, пътностроителна техника),
  • комунални услуги (машини за сметосъбиране, валяци…).
  • Суровите работни условия, които са характерни за морската среда, обясняват честото използване на хидравлични цилиндри в морската промишленост.

Към сферите на дейности, за които Serta конструира хидравлични цилиндри, се добавят минната промишленост и горската техника.

Примери за приложения

null