All timeline stories.

2017г. – Към завладяване на изтока

За да съпътства своите китайски клиенти и разшири производствените си капацитети, Serta открива завод в Китай, в близост до Шанхай. Serta е предприятие, движено от неизменни във времето човешки ценности, съхранени и предавани, които продължават да го водят напред.

2000-та година – Семейството се увеличава

За да направи международното си присъствие по-стабилно, СЕРТА придобива фирма Пневматика (в България) и през 2003г. създава Пневматика- СЕРТА. Впоследствие, през 2011г. открива търговски офис в Шанхай (Китай), а през 2015г. в Дрезден (Германия). Serta навлиза в етап на ускоряване на индустриалната си ефективност (SMED, 5S, lean…)

80-те години – Хидравличната сила

Силата на хидравликата се налага в селскостопанския сектор, навлизащ в период на пълна промяна ! Вече не става дума само за удовлетворяване потребностите на клиента, а за тяхното предвиждане, чрез по-тясно сътрудничество с производителите в ранните етапи на проектите. Това е и периодът за съвместен обмен на ноу-хау с другите промишлени браншове : пътно строителство, повдигаща техника.

1977 – Първи творчески стъпки

Създаването на конструктивен отдел позволява на Serta да утвърди призванието си да проектира хидравлични цилиндри. Успоредно с производството, предприятието вече може да създава и предлага решения “по специфично задание ”.

Юни 1971 – Основаване и първи корени

Жак Одюро полага основите на Serta, за да удовлетвори потребностите на семейното предприятие. Производител на селскостопански машини, фирмата бързо се развива, за да се нареди до вече утвърдените на пазара.